Muzeum Józefa Piłsudskiego

PODSUMOWANIE

Projektujemy multimedialną część wystawy stałej w Muzeum Józefa Piłsudskiego. Przedsięwzięcie realizujemy w ramach konsorcjum ze studiem Ralph Applebaum Associates i pracownią architektoniczną WXCA.

Wystawa przybliży zwiedzającym życie Józefa Piłsudskiego oraz realia jego epoki. Nacisk zostanie położony na myśl polityczną Marszałka i wiążące się z nią decyzje. W ten sposób kreślimy wizerunek postaci złożonej, choć kierującej się tylko jednym pytaniem: „w jaki sposób to, co zrobię, przysłuży się niepodległości Polski?”. Opowieść, której głównym nośnikiem będzie ponad 1 tys. eksponatów, będzie wspierana interaktywnymi multimediami.

+

W naszej koncepcji zaproponowaliśmy przestrzeń i serię rozwiązań multimedialnych ukazujących, jak Józef Piłsudski przekuwał swoją wizję w czyny.

KONTEKST
Powierzchnia ekspozycji będzie mierzyć ok. 1700 m² i zajmie dwie kondygnacje. Złoży się na nią sześć rozmieszczonych chronologicznie galerii.

Największym wyzwaniem było dla nas stworzenie koncepcji kreatywnej na przestrzeń zwaną sercem wystawy. Szukaliśmy pomysłu i plastycznej formy, które pozwoliłyby przekazać w jej ramach ideę wykraczającą poza historyczną opowieść, a wchodzącą w rejestry duchowe. Chcemy stworzyć płaszczyznę dla dyskusji i doświadczeń edukacyjnych, skupionych wokół postaci Marszałka. Pracami zespołu kieruje Krzysztof Noworyta, dyrektor kreatywny w Fish Ladder / Platige Image.

PROCES KREATYWNY

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zostanie przeniesione do nowego gmachu, położonego tuż obok dworku Milusin, w którym Marszałek mieszkał z żoną i córkami. Dwie trzecie powierzchni muzeum zostaną umieszczone pod ziemią.

Współpracę z placówką nawiązaliśmy w roku 2011, w trakcie prac nad filmem Animowana Historia Polski. Pokazaliśmy wówczas Marszałka w w sposób dotąd niespotykany – jako zawadiakę i wojownika, który staje twarzą w twarz z wrogiem. Aby lepiej zrozumieć tę fascynującą postać, spotkaliśmy się z przedstawicielami Muzeum Józefa Piłsudskiego. Szybko nawiązała się między nami nić porozumienia, czego następstwem był nasz udział i zwycięstwo w międzynarodowym konkursie na zaprojektowanie wystawy stałej muzeum, zorganizowanym w 2015 r.

+

Ekspozycja będzie tłumaczyć wybory polityczne Józefa Piłsudskiego bez pomijania kontrowersyjnych tematów i  z zachowaniem wielostronnej perspektywy.

Narracja wystawy będzie prowadziła zwiedzających chronologicznie przez kolejne etapy życia Józefa Piłsudskiego osadzając je w szerszym kontekście ówczesnych wydarzeń historycznych.

Założeniem scenariusza jest ukazanie na pierwszym planie biografii głównego bohatera, a w momentach, w których współtworzył on historię, przedstawienie ważnych wydarzeń z dziejów Polski w sposób równoległy wątkom biograficznym. Dotyczy to przede wszystkim zagadnień związanych z odzyskaniem niepodległości, budową niepodległego państwa i walką o jego utrzymanie.

WYNIK

Otwarcie wystawy jest planowane na jesień 2018 r. Wydarzenie będzie częścią obchodów 100-lecia niepodległości Polski.

Credits
  • Lider projektu

    Krzysztof Noworyta

  • Zespół projektowy

    Krzysztof Noworyta, Jan Pomierny, Marcin Kobylecki

  • Wsparcie graficzne

    Karolina Panasiuk, Barbara Bugalska