Muzeum Historii Polski

PODSUMOWANIE

Fish Ladder, wspólnie z zespołem Platige Image i pracownią architektoniczną WWAA realizuje zwycięską koncepcję plastyczno-przestrzenną wystawy stałej Muzeum Historii Polski.

Muzeum Historii Polski to jedno z największych przedsięwzięć edukacyjnych i ekspozycyjnych w Polsce. Myśl przewodnia ekspozycji zbudowana została wokół idei wolności – wartości definiującej polską tożsamość i stanowiącej fundament ponad tysiąca lat polskiej państwowości. Realizowany przez nas projekt ma potencjał zaistnieć, mimo dynamicznej zmiany w percepcji młodego pokolenia oraz zawrotnego postępu technicznego. Priorytetem dla nas było nowatorskie podejście do tematu zarówno w sposobie aranżacji przestrzeni, jak i wykorzystania nowoczesnych technologii.

+

Położyliśmy nacisk na pokazanie najważniejszych procesów z naszej historii, oraz wynikających z nich przemian społecznych.

KONTEKST
Muzeum Historii Polski to jedno z największych przedsięwzięć edukacyjnych i ekspozycyjnych w Polsce.

Myśl przewodnia ekspozycji zbudowana została wokół idei wolności – wartości definiującej polską tożsamość i stanowiącej fundament ponad tysiąca lat polskiej państwowości. Chcemy, by osoba wychodząca z Muzeum po zwiedzeniu całej ekspozycji otrzymała czytelny przekaz, że wszystko co dobrego i złego wydarzyło się w naszej historii, wydarzyło się z powodu wolności – jej nadmiaru, braku i trudu walki o jej odzyskanie.

PROCES KREATYWNY

Nasz kreatywny wkład polegał na stworzeniu koncepcji nowego typu wielowątkowej muzealnej opowieści.

Opowieści, w której otwarta, designerska przestrzeń zaprojektowana przez WWAA inspiruje do modyfikacji przedstawianych form, a interaktywne instalacje uatrakcyjniają odbiór treści, które niesie wystawa. Punktem wyjścia do stworzenia całościowej narracji jest zaprojektowanie szybkiej ścieżki zwiedzania, która stanowić będzie kręgosłup wystawy. W warstwie merytorycznej szybką ścieżkę tworzą przełomowe momenty z historii Polski.

Wydarzenia te zostaną zaprezentowane poprzez wynikające z nich długofalowe procesy, dzięki czemu zwiedzający dowie się o ich przyczynowo-skutkowych efektach w różnych obszarach życia: kultury, gospodarki, religii i nauki. Wydarzenia w gniazdach zobrazowane zostaną za pomocą atrakcyjnych wizualnie animacji komputerowych. W zależności od tematu, oparte będą na innej estetyce – od prostych graficznie kompozycji, po realistyczne odtworzenie szczegółów świata danej epoki.

+

Przekaz wystawy jest czytelny – wszystko co dobrego i złego wydarzyło się w historii Polski, z powodu WOLNOŚCI – jej nadmiaru, braku i trudu walki o jej odzyskanie.

Wskazując wolność jako ideę spajającą opowieść o polskiej historii, nie narzucamy interpretacji wydarzeń.

Mówimy jedynie, co było ich motywacją. Przestawiamy akcenty, sygnalizując, że w tej opowieści ważniejsze od zapamiętania wybranych wydarzeń jest zrozumienie, czemu one służyły, jakie rodziły konsekwencje. Jest bardzo ważne, aby zwiedzanie wystawy miało puentę w postaci osobistego przesłania do każdej osoby. Wychodząc z ostatniej galerii, zwiedzający niejako powróci do realnego świata.

WYNIK

Przygotowywaną przez nas ekspozycję będzie można doświadczyć w 2019 roku.

Credits
 • Lider projektu

  Krzysztof Noworyta

 • Zespół konkursowy

  Krzysztof Noworyta, Marcin Kobylecki, Kuba Jabłoński

 • Zespół projektowy

  Krzysztof Noworyta, Ewa Mazur, Paweł Martosz

 • Interpretator treści

  Ewa Mazur

 • Projektant multimediów

  Paweł Martosz

 • Wsparcie graficzne

  Barbara Bugalska