NEWS

Fish Ladder w Polskiej Radzie Biznesu

W kwietniu odwiedziliśmy Polską Radę Biznesu aby przeprowadzić wystąpienie nt. kulturotechu i roli przemysłów kreatywnych w nowoczesnej gospodarce.

Na forum Polskiej Rady Biznesu zainicjowaliśmy dyskusję na temat: „Jak kompetencje kreatywne mogą budować nową wartość w biznesie, nauce i instytucjach publicznych?”.

Podłożem dyskusji był raport „Otwarte innowacje na pograniczu przemysłów kreatywnych, nauki i biznesu”, przygotowany wspólnie przez Fish Ladder i PwC Polska. W spotkaniu udział wzięli Jan Pomierny i Łukasz Alwast z Fish Ladder oraz Tomasz Bagiński z Platige Image.

Rola innowacji w nowoczesnej gospodarce

– Wykorzystanie kompetencji kreatywnych w biznesie zaowocowało wieloma nowymi modelami rozwoju przedsiębiorstw czy organizacji. Dzięki nowym narzędziom i platformom komunikacji kultura, edukacja, rozrywka, przemysł oraz inne dziedziny zaczęły się przenikać w stopniu większym niż dotychczas. Branża kreatywna wpływa m.in. na procesy projektowania i produkcji dóbr użytkowych, czy na sposób, w jaki prowadzimy interakcję z instytucjami publicznymi. Otwarta innowacja, biorąca początek lub czerpiąca środki wyrazu z kreacji, powinna stać się podstawą rozwoju nowoczesnych gospodarek – mówi Łukasz Alwast, Project Lead w Fish Ladder.

W trakcie rozmowy przywoływaliśmy przykłady zrealizowanych przez nas projektów, jak również case studies Europejskiej Agencji Kosmicznej, New Lab, Frog Ventures, CERN MediaLab, R/GA Ventures, Dubai Future Foundation czy T-Mobile hub:raum.

Dowiedz się więcej o raporcie “Otwarte innowacje” oraz kulturotechu – idei łączenia kultury, nauki, edukacji i biznesu: [link].

Łukasz Alwast (Project Lead)

lukasz.alwast@fishladder.is